Sơ đồ bộ máy doanh nghiệp

Ban lãnh đạo của công ty chúng tôi là những người có tầm nhìn chiến lược dài hạn, tâm huyết nghề, luôn lấy tiêu chí Tự Tin – Chính Xác – An Toàn – Hiệu Quả – Tiết Kiệm – Kỷ Luật

Bộ máy cố vấn là những luật sư có bề dày kinh nghiệm để giải quyết các dịch vụ pháp lý như: Hình sự, Dân sự, Kinh tế, Hôn nhân gia đình, Sở hữu trí tuệ.

Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ là những người tri thức có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, có tinh thần trách nhiệm cao.

Đội ngũ nhân viên bảo vệ được tuyển chọn kỹ lưỡng, có nhân thân tốt luôn được đào tạo và trang bị những kỹ năng và kiến thức mới nhất. Được huấn luyện dưới môn phái Văn Trang Võ Đạo với các chuyên môn nghiệp vụ chuyên nghiệp do chính chưởng môn Nguyễn Văn Hải huấn luyện.

Dưới đây là sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy công ty :